Nithya Poojai Timings

Daily Poojai  
Praadha Kala Poojai 9.30 am
Maadhyaanika Kala Poojai 11.00 am
Saaya Rakshai Poojai (Abhishekam on Guruvaaram, Pradosham & Anusham days) 6.30 pm
Artha Jaama Poojai 8.00 pm
Special  Poojai on the following days  
Guruvaram (Thursdays)
Avahanthi Homam – 9.30 am
Abhishekam – 6.30 pm
 
Sankata Hara Chathurthi
Ganapathi Homam – 9.30 am
Abhishekam , 108 Modhaka Archanai – 6.30 pm 
 
Pradosham
Abhishekam – 6.30 pm
 
Pournami
Sathyanarayana Poojai – 5.00 pm